Asansör Bakımı ve Önemi


Asansörün bakımı küçümsenmemesi gereken önemli bir husustur. Asansör kullanılan işyerlerinde , işverenlerin veya sorumlu kişilerin konuya gerekli hassasiyeti göstermesi kanunlar çerçevesinde zaruri bir hal almıştır.
Asansörler en basit tabir ile, elektronik ve mekanik cihazlardan oluşan sistemlerdir. Her türlü yapı malzemesi gibi, asansörde de kullanılan ürünlerin kullanım ömürleri vardır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, her elektronik ve mekanik cihaz çeşitli nedenlerle arıza yapabilmektedir. Bakım, asansörün sorunsuz ve güvenilir çalışması için çok önemli bir faktördür. Aylık olarak yapılan bakımlarda, asansördeki can güvenliğini etkileyecek tüm ekipmanlar detaylı bir şekilde incelenir, gerekli tedbirlerin alınmasında zaman kazandırır. Bakımı yapılan asansörler, bakımı yapılmayan asansörlere oranla çok daha az arıza oluşmaktadır. Asansörde can güvenliği başlığı altında konuya gösterilen ehemmiyet, size sorunsuz asansör kullanımını beraberinde getirir. Bu sebeple asansörlerinizin bakımını yaptırmak, yapılardan sorumlu olan kişiler için mecburiyet halini almıştır. Asansör bakımı, ustalıkla ölçülebilir hizmet çeşidi değildir. Asansör güvenliği kanunların yetkilendirdiği denetim kurumlarında yetki verilen ehil firmalara yaptırılması, asansör bakımının önemi kadar mühim bir konudur.  Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur. Asansör bakımlarının yapıldığına dair belgeler saklanmalıdır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme  Yönetmeliği ile asansörlerin yılda en az bir defa periyodik muayenesinin yapılması ve yapılan muayene sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir.

İşveren ve işyeri sorumluları işyerlerinde bulunan asansörlerde kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması ile gerek kullanım hatalarından , gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda devamında ise en az yılda 1 defa yaptırmakla sorumludur. Asansörün Periyodik muayenesinde bakımların yaptırılıp yaptırılmadığı sorgulanır. Asansördeki uygunsuz durumlar tespit edilir ve tüm uygunsuzlukların giderilmesi istenir.

1930Görünüm

Yorumunuzu yazın.