Asansör Bakımı ve Önemi


Asansörün bakımı küçümsenmemesi gereken önemli bir husustur. Asansör kullanılan işyerlerinde , işverenlerin veya sorumlu kişilerin konuya gerekli hassasiyeti göstermesi kanunlar çerçevesinde zaruri bir hal almıştır.
Asansörler en basit tabir ile, elektronik ve mekanik cihazlardan oluşan sistemlerdir. Her türlü yapı malzemesi gibi, asansörde de kullanılan ürünlerin kullanım ömürleri vardır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, her elektronik ve mekanik cihaz çeşitli nedenlerle arıza yapabilmektedir. Bakım, asansörün sorunsuz ve güvenilir çalışması için çok önemli bir faktördür. Aylık olarak yapılan bakımlarda, asansördeki can güvenliğini etkileyecek tüm ekipmanlar detaylı bir şekilde incelenir, gerekli tedbirlerin alınmasında zaman kazandırır. Bakımı yapılan asansörler, bakımı yapılmayan asansörlere oranla çok daha az arıza oluşmaktadır. Asansörde can güvenliği başlığı altında konuya gösterilen ehemmiyet, size sorunsuz asansör kullanımını beraberinde getirir. Bu sebeple asansörlerinizin bakımını yaptırmak, yapılardan sorumlu olan kişiler için mecburiyet halini almıştır. Asansör bakımı, ustalıkla ölçülebilir hizmet çeşidi değildir. Asansör güvenliği kanunların yetkilendirdiği denetim kurumlarında yetki verilen ehil firmalara yaptırılması, asansör bakımının önemi kadar mühim bir konudur.  Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur. Asansör bakımlarının yapıldığına dair belgeler saklanmalıdır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme  Yönetmeliği ile asansörlerin yılda en az bir defa periyodik muayenesinin yapılması ve yapılan muayene sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir.

İşveren ve işyeri sorumluları işyerlerinde bulunan asansörlerde kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması ile gerek kullanım hatalarından , gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda devamında ise en az yılda 1 defa yaptırmakla sorumludur. Asansörün Periyodik muayenesinde bakımların yaptırılıp yaptırılmadığı sorgulanır. Asansördeki uygunsuz durumlar tespit edilir ve tüm uygunsuzlukların giderilmesi istenir.

Devamını Oku


Asansör Arıza Sebepleri nelerdir? Bunların cevaplarını sizler için cevaplıyoruz.
Yeni servise verilen asansörlerde imalat veya montaj kusurlarının kullanım sırasında ortaya çıkması Asansörlere düzenli bakım yapılmaması, bakım eksiklikleri sonucu oluşan arızalar

– Bakımın asansör sistemini bilen yetkili servis tarafından yapılmaması– Kullanıcı hataları
– Gerilim düşüklüğü veya kesilmesi, motor ve elektrik kumanda sisteminde aşırı ısınma, fazla yük veya sürekli çalıştırma sonucu asansör kontrol sisteminin korumaya geçmesi sonucu arızalanması.

Kullanım amacına uygun imal ve monte edilmiş, düzenli ve yetkili bakım servisi tarafından bakımı yapılan asansörlerde arıza ve arıza bakım çok azdır.

Asansörden en az arıza ve en çok verimde faydalanabilmek için yetkili servisi tarafından her ay belirlenen periyotlarda bakımlarının yapılması gerekmektedir

Devamını Oku


Sınıf 1

İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler.

Özellikle İnsan taşımak için tasarlanmş Sınıf I asansörlerinde;

a- 300 ve 450 Kg beyan yüklü küçük kabinler, yanlız insan taşımak için kullanılabilir
b- 630 Kg beyan yüklü kabinler, insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri ve /veya çocuk arabalarını da taşımak için de kullanılabilir
c- 1000 Kg beyan yüklü kabinler, a ve b şıklarında belirtilenlerin yanı sıra, tutamakları sökülebilen sedyelerin, tabutların ve mobilyalarınd taşınması içinde kullanılabilirler

Sınıf 2

Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler. Sınıf II asansörlerinin boyutları Sınıf I veya Sınıf IV asansörlerine ait boyutlar arasından seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutlrı ve/veya Sınıf III asansörlerinin bu amaç için kullanılmalıdır.


Sınıf 3
Not – Bu asansörler, Sınıf I, Sınıf III ve Sınıf VI asansörlerinden esas olarak kabin iç donanımı bakımından farklıdır.

Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.

• 1600 Kg ve 2000 Kg beyan yükü asansörlerin kabinleri, çoğu dispanser ve hastaların ihtiyacını karşılar
•  2500 Kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle hastane yataklarındaki hastaların tıbbi yardım cihazlarıyla birlikte taşınması için uygundur.

Sınıf 4
Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler. Yük asansörü genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansörlerdir. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler kullanılır. Aynı sınıfta incelenen araç asansörleri ise kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış olan asansörlerdir.

Sınıf 5
Servis asansörleri.
• Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremiyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. İnsanların kullanamıyacağı şartı olduğu için tamburlu olarakda tesis  edilebilirler. Değişik kapasiteli servis asansörleri farklı amaçlar için tasarımlanabilirler İnsanların giremiyeceği kabin ölçüleri olarak en fazla aşağıdaki değerler kabul edilebilir.
• Taban Alanı : 1m2
• Derinlik : 1,00 m
• Yükseklik : 1,2 m

Sınıf 6
Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan asansörler.

Devamını Oku